Różnorodność

Polskie Nagrody Różnorodności Polish Diversity Awards 2023

To jedyne w Polsce wyróżnienie dla firm, organizacji i osób, które w swojej działalności promują różnorodność, równość i inkluzywność zarówno wewnątrz organizacji, jak i w otoczeniu biznesowym

Nagrody przyznamy w kategoriach:

https://raportmcp.pl/wp-content/uploads/2022/09/oferta-1-1280x789.jpg

Przyznane też zostaną nagrody specjalne:

Przedsiębiorstwo Różnorodności
Menedżer(ka) Różnorodności
Ambasador(ka) Różnorodności
Inicjatywa Społeczna

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 lutego
Szczegóły i regulamin konkursu: www.mycompanypolska.pl

https://raportmcp.pl/wp-content/uploads/2022/09/GAZETKI.jpg

Formularz zgłoszeniowy Polskich Nagród Różnorodności


    All content © 2023 My Company Polska All rights reserved.